Opiskelu

Puheviestintää opiskellaan Tampereen yliopistossa journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa. Tässä tutkinto-ohjelmassa on erillinen puheviestinnän väylä, jolle haetaan Tampereen yliopiston päävalinnan yhteydessä. Perusopinnot eli ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisiä. Aineopinnoissa eri toisen ja kolmannen vuoden aikana puheviestinnän väylän opiskelijat suorittavat viestinnän ja median opintoja, jotka sisältävät tiedotusopin, mediakulttuurin, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä puheviestinnän kursseja. Opinnot on suunniteltu niin, että opiskelijoilla on koko ajan menossa vähintään yksi puheviestinnän kurssi. Puheviestinnän maisteriopinnot eli neljännen ja viidennen vuoden opinnoissa keskitytään oman puheviestinnän asiantuntijuuden rakentamiseen, eli ne koostuvat lähes ainoastaan puheviestinnän opinnoista. Maisteriohjelmaan on mahdollista hakea myös suoraan riittävien aikaisempien opintojen perusteella.

Puheviestinnän opinnot sisältävät runsaasti tutkimustietoa ja teorioita ihmisten vuorovaikutuksesta. Opinnoissa harjaannutaan myös analysoimaan erilaisia viestintätilanteista ja kehitetään omia puheviestintätaitoja. Opintojen edetessä opitaan tekemään myös alan tutkimusta. Maisteriopinnoissa kaikille opiskelijoille kuuluu kolmen kuukauden työharjoittelu.

Puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö on Reettorit.