Tutkimus

Puheviestinnässä tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutusta tarkastellaan henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuureissa sekä yhteiskunnallisella tasolla. Tarkasteltavana ovat kaikki tilanteet, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa.

Puheviestinnän tutkimuksen keskeisiä kohteita ovat: interpersonaalinen viestintä (läheiset ihmissuhteet, ammatilliset vuorovaikutustilanteet, teknologiavälitteinen vuorovaikutus), ryhmäviestintä (tiimit, kokoukset, neuvottelut, keskustelut, palaverit, verkostot), esiintyminen (esitelmät, puheet, argumentointi, retoriikka, radio- ja televisioesiintyminen, puhetaito) ja keskeisiä konteksteja ovat esim. politiikka, terveydenhoito, koulutus, oikeuslaitos, organisaatiot ja kulttuurit.

Tampereen yliopiston puheviestinnän tutkimuksessa on viisi pääteemaa: poliittinen viestintä, ammatillinen vuorovaikutus, puheviestintä hyvinvoinnin edistäjänä, medioitu interpersonaalinen viestintä ja kuunteleminen.