Valmistuneet

Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa suunnitella ja antaa puheviestinnän opetusta sekä soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta.

Puheviestinnästä valmistuneet sijoittuvat työelämässä mm. opetus- ja konsultointitehtäviin, vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntijoiksi erilaisiin suunnittelu- ja henkilöstön kehittämistehtäviin, tiedotustehtäviin sekä tutkijoiksi.

Alla olevissa alumni-tarinoissa on esimerkkejä siitä, millaisiin työtehtäviin puheviestinnästä valmistuneet maisterit ovat päätyneet.

Koulutusalalla...
Anna Kuitunen, yliopisto-opettaja
Johanna Mäkelä, opintokoordinaattori
Pauliina Perttuli, vuorovaikutusvalmentaja

Yrityselämässä...
Nina Hirvensalo, viestinnän tekijä
Heidi Rantala, markkinointipäällikkö
Tommi Aho, Communications Officer

Tutkijana...
Venla Kuuluvainen, tohtori-koulutettava
Jonna Koponen, yliopistonlehtori