Väitöskirjat

Tampereen yliopiston puheviestinnän väitöskirjat:

KUULUVAINEN, Venla: Supportive Communication in Al-Anon Mutual-aid Groups. 2016 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0128-6

ALA-KORTESMAA, Sanna: Professional Listening in the Legal Context. 2015 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9926-5

VIRTANEN, Ira: Supportive Communication in Finnish Men's Friedships. 2015 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9702-5

VANHATALO, Riitta: Vuorovaikutuksen yhteys verkoston rakenteeseen, toimintaan ja toimijoiden kokemuksiin, 2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9589-2

KOPONEN, Jonna: Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa, 2012. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8816-0

HYVÄRINEN, Marja-Leena: Alakohtainen vuorovaikutuskoulutus farmasiassa, 2011. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8413-1

VÄLIKOSKI, Tuula-Riitta: The Criminal Trial as a Speech Communication Situation, 2004. http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5974-1